Actievoorwaarden en spelregels

Actievoorwaarden en spelregels “Win een bedrijfsuitje naar keuze t.w.v. € 2.500,-*”

 

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Win een bedrijfsuitje naar keuze t.w.v. € 2.500,-*”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door Suitsuit International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “Suitsuit”, en is bedoeld ter promotie van de verkoop van de producten “STICKERCASE” en “STICKERBAG” van Suitsuit International BV.

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden, hierna genoemd “actievoorwaarden”.

 

DEELNAME 

 1. Deelname aan deze winactie is gratis en gedurende de hele actieperiode mogelijk.
 2. Deelname aan de actie staat open voor personen die tenminste 18 jaar of ouder zijn, een geldig en actief e-mailadres hebben en woonachtig zijn in Nederland.
 3. Deelname vindt plaats door het achterlaten van uw bedrijfsnaam, de volledige namen en e-mailadressen van de personen in uw verkoopteam en een zelfgekozen schuilnaam (waarmee u wilt deelnemen) op de daarvoor ingerichte pagina op de website suitsuitinternational.com/winactie.
 4. Door deelname aan deze winactie geeft u Suitsuit toestemming om u en uw verkoopteam periodiek een e-mail met relevante, interessante aanbiedingen te sturen. U kunt natuurlijk altijd aangeven dat u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

 

ACTIEMECHANISME

 1. Voor elke bestelde STICKERCASE tijdens de actieperiode, ontvangt het deelnemende team drie (3) spaarpunten. Voor elke bestelde STICKERBAG tijdens de actieperiode, ontvangt het deelnemende team vijf (5) spaarpunten.
 2. Gedurende de actieperiode zullen er door Suitsuit diverse aanbiedingen gecommuniceerd worden, waarmee extra punten verdiend kunnen worden.
 3. Het verkoopteam dat aan het einde van de actieperiode de meeste punten heeft verzameld, is de winnaar van het bedrijfsuitje.
 4. De gespaarde punten tellen pas definitief mee na volledige en tijdige betaling van de goederen (factuur) waarmee de punten verdiend zijn.

 

LOOPTIJD EN TREKKING

 1. De looptijd van de actie is van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.
 2. De trekking van het winnende team vindt plaats op 3 februari 2022 en geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een medewerker van Suitsuit International BV.
 3. De winnaar van de prijs wordt na afloop van de actie per e-mail geïnformeerd, waarna deze tevens bekendgemaakt wordt op de website van Suitsuit, in de nieuwsbrief van Suitsuit en via sociale media kanalen van Suitsuit. De winnaar gaat hiermee akkoord.
 4. De winnaar dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de e-mail waarin wordt gemeld dat hij/ zij de winnaar is geworden, per e-mail te reageren en aan te geven of hij/ zij de prijs accepteert. Als de deelnemer niet binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen reageert, zal er een nieuwe winnaar worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de prijs.
 5. Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) deelnemers gecorrespondeerd.

 

PRIJS

 1. De prijs “Een bedrijfsuitje naar keuze t.w.v. € 2.500,-*” bestaat uit een voucher ter waarde van € 100,- per persoon, met een maximum van 2.500,- oftewel maximaal 25 personen. Deze bedragen zijn inclusief BTW. Deze voucher(s) dienen als betaalmiddel voor een bedrijfsuitje naar keuze.
 2. Op vertoon van de factuur van het geboekte bedrijfsuitje, betaalt Suitsuit International BV € 100,- (inclusief BTW) per deelnemend persoon, met een maximum van 25 personen of € 2.500,- (inclusief BTW).
 3. De vouchers zijn geldig tot en met 31 december 2022.

 

PRIVACY

 1. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden niet verstrekt aan derden. De persoonsgegevens die Suitsuit verkrijgt in het kader van deze winactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld

 

OVERIG

 1. Suitsuit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of geen doorgang vinden van het door de winnaar geselecteerde bedrijfsuitje, die (mede) met gebruikmaking van de verkregen vouchers wordt geboekt.
 2. Suitsuit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die gedurende het bedrijfsuitje plaatsvinden. Het bedrijfsuitje wordt door de winnaar op eigen risico aanvaardt, onder acceptatie van de algemene voorwaarden die de aanbieder van het bedrijfsuitje daarvoor heeft opgesteld. Suitsuit adviseert de winnaar daarom, om vooraf de algemene voorwaarden van de aanbieder van het bedrijfsuitje, aandachtig door te lezen.
 3. Suitsuit kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie stopzetten, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn richting de deelnemers.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Suitsuit.
 5. Suitsuit handelt met deze winactie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Soest, september 2021

SUITSUIT INTERNATIONAL BV

Nieuwegracht 8-01
NL-3762 EC, Soest
The Netherlands